er is meer tussen hemel en aarde

“Er is meer tussen hemel en aarde”, een uitspraak die regelmatig wordt gedaan als we iets meemaken wat we niet begrijpen. Bijvoorbeeld een illusionist die iemand uit een doos tovert op een manier die je niet kunt verklaren en voor je gevoel een wonder moet zijn. Of je gebruikt de uitspraak als je een regenboog ziet verschijnen op een moment dat je het goed kunt gebruiken. Een tijdje geleden gebruikte iemand deze uitspraak toen heel even de zon scheen tijdens een begrafenis. In welke situatie er ook wordt gezegd; “er is meer tussen hemel en aarde”, een beetje zweverig en vaag is het wel.

Aarde

Er is een aarde, dat is het meest tastbare van de uitspraak. De aarde waar je op staat, op leeft, waar huizen worden gebouwd, schepen over de kanalen en oceanen varen. De aarde waarop we worden geboren en ook weer sterven. De aarde waar boeren ons eten op verbouwen. De plek waar de liefde wordt bedreven en waar wordt gemoord. De aarde met haar bloemen, bomen en dieren. Kortom, een plek die weinig tot niets aan onze fantasie over laat.

Hemel

Bij de hemel is dat anders. Waar is de hemel? Veel mensen wijzen dan direct naar boven. Maar hoever naar boven, 1 meter, 10 meter? Misschien wel één kilometer of een miljard kilometers? En zou de hemel ook onder ons kunnen zijn? Of is ieder mens een stukje hemel? En,.... wonen er mensen, zielen, iets of iemand in de hemel? Waar de aarde lekker concreet is, is de hemel dat absoluut niet en valt er heerlijk op los te fantaseren. Dus ja, wat moet jij je dan voorstellen bij iets dat tussen de concrete aarde en de vage hemel in staat. Toch is voor mij de uitspraak; “er is meer tussen hemel en aarde” net zo concreet als dat mijn naam Jan is.

Dat komt omdat ik geloof in God en dat Hij in de hemel woont. De bijbel licht een klein tipje van de sluier op over de hemel en de woonplaats van God. Ergens in de bijbel staat bijvoorbeeld dat de Hemel Gods troon is en de aarde Zijn voetenbankje. Als je deze beeldspraak letterlijk voor je ziet, dan kun je ook zeggen dat de hemel ergens boven de aarde is. Immers het voetenbankje van mijn oma zag ik vroeger ook altijd onder haar stoel in de woonkamer staan. Dat de hemel wel eens boven de aarde zou kunnen zweven, zie je bijvoorbeeld ook bij hemelvaart. Jezus steeg met Hemelvaart op naar de hemel en Hij daalde niet af naar de grotten van onze planeet.  

Er wordt veel gediscussieerd over de hemel en daar is men het over veel hemelse onderwerpen niet eens. Maar over het algemeen zijn de geleerden het er wel over eens dat de hemel de woonplaats van God moet zijn. Daar is de bijbel ook wel heel concreet over. En als God er woont, dan is de hemel ook de plaatst die gevuld is met zijn karakter, een karakter van rechtvaardigheid, liefde en trouw.

Tussen hemel en aarde

Maar goed, hoever is de hemel dan boven ons?  Als ik lees dat de sterren aan de hemel staan, dan lijkt de hemel een plek die vele miljoenen lichtjaren van ons verwijderd is. Een plek die onbereikbaar is geworden en voor al het aardse voetvolk niet bereikbaar lijkt. Als er dan gezegd wordt, er is meer tussen hemel en aarde, dan moet dat wel heel erg groots zijn. Onmetelijk groot en onmenselijk groot. Toch geloof ik dat de hemel in mijn persoonlijke situatie niet verder weg is dan 171 centimeter vanaf de aarde, want hetgeen er tussen de hemel en de aarde zit, dat ben ik zelf. Mensen staan tussen de hemel en de aarde in en dat mag je heel letterlijk zien. Daar waar wij mensen de hemel zoeken, daar zal de hemel op aarde zichtbaar zijn. Daar, op die plek raakt de hemel de aarde en is dat een plek waar rechtvaardigheid, liefde en trouw de boventoon voeren.

Onlangs mocht ik een mediation klus afronden waarbij een aantal mensen hun onderlinge ruzie beëindigden. Daar, in dat woonhuis, raakte de hemel de aarde. Daar won de rechtvaardigheid, de liefde en de trouw het van de leugen en van de haat. Daar kon je zien, horen en voelen dat er meer is tussen hemel en aarde. Of om een andere uitspraak te noemen, daar werd de lucht letterlijk geklaard. Soms kan de lucht in je leven zo gevuld zijn met verdriet, pijn, wrok, verbitterdheid, angst en zorgen, dat de lucht geklaard en gezuiverd moet worden. Zuiveren met de lucht van de hemel. De lucht van rechtvaardigheid, liefde en trouw.

Als ik naar het einde van onze straat kijk, dan zie ik in de verte een verzorgingstehuis. Regelmatig zie ik van daaruit vrijwilligers op een duo fiets met naast hen een eenzame bejaarde of een zieke aan komen fietsen. Op zulke momenten besef ik dat er meer is tussen hemel en aarde. Namelijk die vrijwilliger die zijn tijd en energie geeft om zich uit te strekken naar de hemel en concreet laat zien wat rechtvaardigheid, liefde en trouw is.

Als ik naar de opvangtehuizen van het leger des Heils kijk, of naar bijvoorbeeld de werkzaamheden van stichting Present, dan weet ik; er is meer tussen hemel en aarde!   

Er is ook een andere kant

Maar voor de andere kant, die keren dat we weinig hemels zien hier op aarde, mogen we onze ogen ook niet sluiten. Het meest schrijnende voorbeeld afgelopen week vond ik wel de bekendmaking dat inmiddels ruim 2300 kinderen in Amerika zijn gescheiden van hun ouders als gevolg van het Amerikaanse emigratiebeleid. Al die kinderen die van hun ouders zijn afgepakt, tijdelijk in kooien zijn geplaatst en vervolgens zijn verdeeld over diverse opvangtehuizen, vreselijk! En wat het nog veel schrijnender maakt is dat justitieminister Jeff Sessions het beleid verdedigt met de bijbel in zijn hand. Hij citeerde een gedeelte uit Romeinen 13: "Iedereen moet het gezag van de overheid erkennen, want er is geen gezag dat niet van God komt; ook het huidige gezag is door God ingesteld." Vreselijk, schrijnend en zelfs Godslasterend. Niets, maar dan ook niets herken ik hierin van Gods karakter. Een karakter van gerechtigheid, liefde en trouw. Niets laat me zien dat, hoe de minister ook zijn best deed het tegenoverstelde te bewijzen, dat hier de hemel de aarde raakt. Hier lijkt de hemel inderdaad wel miljoenen lichtjaren ver van ons verwijderd.

Ben jij dat meer tussen de hemel en aarde?

Het zou heel erg goedkoop van mij zijn om Jeff Sessions als de verpersoonlijking van het kwaad af te schilderen. Ik denk dat in ons allemaal wel een “Jeff”’ schuilgaat die bij tijd en wijle de hemel in onze aardse omgeving op afstand houdt, misschien zelfs wel miljoenen lichtjaren ver. Maar ook het geloof dat er in ons allemaal een mens schuilt gaat die het verlangen heeft  rechtvaardigheid, liefde en trouw uit te delen maar ook zo graag wil ontvangen. Praktisch laten zien dat er meer is tussen hemel en aarde, dat zijn mensen die met hun hart deze belangrijke waarden zoeken. Daar ik niks zweverigs of open eindje aan. 

Er is meer tussen hemel en aarde, dat betekent hard werken, met beide pootjes op de grond blijven staan en met je hart de hemel zoeken en niet wachten tot je een regenboog, de zon of een witte duif ziet. Als je dan nu al wat wilt zien, zou je naar de spiegel kunnen lopen en je de vraag stellen: ben ik in potentie een mens dat het ontbrekende stukje tussen hemel en aarde is.

 www.janvanderzee.nl

mail@janvanderzee.nl


Bel / mail mij terug

Velden met een * zijn verplicht