Vrijheidsstrijders

“Het grote gebod” is de titel van een boek dat voor het eerst is uitgegeven in 1951. Het boek is een gedenkboek van het verzet in de Tweede Wereldoorlog. De naam van het gedenkboek, “Het Grote Gebod” is ontleend aan een gedeelte uit de Bijbel.

Jezus vat voor een aantal Bijbelleraren de wet samen en Hij zegt hier:  ‘De eerste en belangrijkste regel is deze: De Heer is je God. Je moet van hem houden met je hele hart, met je hele ziel, en met je hele verstand. Maar de tweede regel is net zo belangrijk: van de mensen om je heen moet je evenveel houden als van jezelf. Die twee regels zijn de basis van de wet en van de andere heilige boeken.’

Je hebt God pas lief als je de ander liefhebt

In feite zegt Jezus hier, dat je God lief moet hebben boven alles en daaraan gelijk je medemens als jezelf. Je zou ook kunnen zeggen, je hebt God pas lief als je de ander lief hebt. Christenen noemen deze wijze liefdesles van Jezus ook wel het grote gebod.

Als ik denk aan dit gedenkboek over mensen die streden voor onze vrijheid, dan deden zij wat Jezus ons leerde. Zelf wilden ze graag in vrijheid leven en dat gunden ze hun medemens ook. Ze vochten met gevaar voor eigen leven, zodat hun medemens in vrijheid kon leven. Dit is het grote gebod in optima forma.

Ik vind dat iedereen, ook kerkmensen, van deze verzetshelden veel kunnen leren. Het grote gebod is niet de Bijbel hardop voorlezen aan tafel of in de kerk, maar de Bijbel uitleven in de dagelijkse praktijk. De ander hetzelfde gunnen als wat jij jezelf ook gunt.

Juist christenen worden opgeroepen om de ander lief te hebben als zichzelf. Hen een schouder te geven om op uit te huilen. De tijd te geven en een luisterend oor te bieden om hun verhaal aan te horen. Vreemdelingen en daklozen een onderdak te geven. De verschoppelingen in deze tijd op te zoeken en hen te steunen. En gelukkig gebeurt dit ook op heel veel plaatsen.

Aan de voeten van Jezus

Het wordt echter wat grijzer en grimmiger als je bijvoorbeeld een gesprek krijgt over de kerk met haar waarden en normen. Deze lijken dan groter en belangrijker te zijn dan het grote gebod. Denk hierbij aan de discussie over de doop. Al 2000 jaar wedijveren Bijbelleraren met elkaar over wat nu de ware doop is. Konden zij nog maar eens aan de voeten van Jezus zitten en Hem vragen: ‘zeg Jezus, wat is nu het belangrijkste gebod?’

Als ik denk aan verschoppelingen, dan waren dat 2000 jaar geleden de hoeren en tollenaars. Nu zijn dat misschien wel de LHBTers en bijvoorbeeld jongeren die terechte vragen stellen over het huwelijk, samenwonen of seksualiteit en toch, ondanks dat ze samenwonen, graag samen in liefde en trouw met God willen wandelen. Vinden zij in de kerk wel een veilige plek, of voelen ze zich veroordeeld? Diverse Bijbelleraren, in dit geval wel miljoenen, zeggen als het hier over gaat: ‘maar er staat in de Bijbel…..’  Ach, konden we nog maar eens samen bij Jezus aan de voeten zitten en Hem vragen: “zeg Jezus, wat was nu ook alweer het belangrijkste gebod?”.

Elke kerk, elke christen heeft zo zijn eigen theologie. St Augustinus zei ooit iets in de strekking van; hoe je de bijbel ook interpreteert, hoe duidelijk je ook denkt dat de Bijbel is, als je interpretatie niet voldoet aan het grote gebod, dan is je interpretatie onjuist.

Grote gebod liefde

Liefde, zoals Jezus het bedoelt heeft in het grote gebod, heeft voeten om samen op te trekken en niet om elkaar na te trappen. Deze liefde heeft armen om elkaar te omhelzen en niet in een wurggreep te houden. Deze liefde heeft oren om de hulproep te horen, niet de roddel. Deze liefde heeft ogen om de nood en het verdriet te zien. Deze liefde heeft vingers om te wenken naar hen die alleen staan, niet om te wijzen en te veroordelen. Dat is wat deze wereld nodig heeft, strijders voor vrijheid die het grote gebod uiterst serieus nemen, ten koste van hun eigen overtuiging, ja zelfs ten koste van hun eigen leven. Dat is een leven als Jezus.

En als je het dan soms even niet meer weet of niet meer begrijpt, neem dan even de tijd en vraag Jezus: “zeg, hoe zat het ook alweer, wat is nu het allerbelangrijkste gebod?”

www.janvanderzee.nl

mail@janvanderzee.nl


Bel / mail mij terug

Velden met een * zijn verplicht