Mediation

Een oud gezegde luidt dat diegene die vrede stichten vrede zullen ervaren. Om vrede te bewerkstelligen heb je alle partijen nodig. Daar ligt mijn kracht als mediator. Ik spreek geen recht, maar laat iedereen tot zijn recht komen.

Luisteren naar elkaar, invoelen en inleven in de ander is een randvoorwaarde om tot begrip, constructieve onderhandelingen en uiteindelijk vrede te komen. Zo is ieder individu actief een vredestichter en zal uiteindelijk geluk ervaren.

TIP: een belangrijke speler voorafgaand aan een mediationproces is de aandrager. De aandrager is iemand die op de één of andere wijze betrokken is bij één of meerdere personen in het conflict, maar zelf geen actieve rol kan of wil spelen. Wat deze persoon wel kan doen, is de betrokkenen erop wijzen dat conflicten opgelost kunnen worden met behulp van een mediator. Neem gerust contact met me op voor tips hoe je met deze aanwijzing voor hulp kunt omgaan. Ik help je graag!