Personeel

Daar waar automatisering de bedrijfsgroei niet meer bij kan benen zie je dat er steeds vaker medewerkers worden ingezet; dit overigens met wisselend succes. Het succes en het plezier beleven aan medewerkers hangt voor het overgrote deel af van hoe je er als ondernemer mee omgaat. Zaken als coachings- en functioneringsgesprekken zijn eerder uitzondering dan regel. Ik help ondernemers en hun medewerkers om een klimaat te creëren waarbij alle partijen plezier beleven aan het werken voor en met elkaar. Hierdoor wordt er veel plezieriger, effectiever en productiever gewerkt.