Geert Hoeke, manager agrarisch team Rabobank

“Rustig, met een doordringende blik en een uitnodigende houding staat Jan tussen een groep van 30 veehouders, mannen en vrouwen”. Wat mij opviel in deze bijeenkomst is dat Jan van meet af aan, door zijn gave van een eerlijke, open en humoristische benadering, in contact staat met de mens. Dat hij in staat is om mensen te laten nadenken over hun eigen situatie door over zijn eigen leven, moeite en gemak, te vertellen. Deze kwetsbare opstelling van Jan geeft een vertrouwelijke omgeving waarin mensen hun verhaal gaan vertellen. Het delen van deze verhalen, de boodschap die daar in zit, heb ik als zeer waardevol ervaren voor de andere deelnemers. Omdat het naast theorie vooral een beroep doet op je eigen gevoel, je eigen beeld van je eigen situatie en hoe verder! Dit verrijkende deel bleek ook wel uit de reacties van de deelnemers.  

Jan kun je gerust om een boodschap vragen want hij spreekt de taal van de sector, hij spreekt de taal van het gevoel!